onsdag 12 december 2012

Tankar om ett klubbliv efter jul!?

Båtklubbarna här i stan är utsatta för hot, ett hot som innebär förändrade lokaler och minskade tomtytor för sin verksamhet.
Området ska bebyggas med flerfamiljshus och andra huskroppar för att förtäta staden, bla äldreboende, kanske 50+:are mm.

Nu är det frågan hur det går även i dessa byggplaner, då
- marken ligger under den framtida vattenlinjen och utfyllnad med ett par meter måste till
- bef markmassa är förorenad sedan tiden då en pråmslip fanns inom området och pråmar torrsattes för underhåll
- vår nuv stadsarkitekt ska lämna oss, med lite tur får vi en parkälskande ny stadsarkitekt som ivrar lite mindre för förtätningsarbetet
- nuv ordförande i stads- och byggplan nämnden är MP man, både i karriär och övertygelse, och bör snart ha svängt in i sina röstningar i nämnden.

Nåväl inte ett ont som inte också för nåt gott med sig!
Ett samgående mellan båtklubbarna är troligt och ger bra synergier. BSS och NSK lär gå upp i varann. Även NSS borde ansluta sig till detta. De tre klubbarna har totalt olika profil och en sammanslagning skulle ge alla medlemmar en starkare och kunnigare klubb. Var och en av klubbarna har en spetskompetens som skulle stärka de övriga.
Det förslaget la jag för c:a 4 år sen till klubbarna vid ett möte. Den gången var ordförandena i resp klubb  inte så särskilt intresserad av en sån lösning. Det var förresten sista gången jag blev ombedd att ingå i NSKs förhandlingsgrupp.
Emellertid har saker och ting ändrats, och inte endast i världspolitiken, även Grönköping genomgår en förändring ibland.
Kanske är vi där nu, och det hälsar jag då med stor tillfredsställelse och gratulerar såväl ordförandena som klubbmedlemmarna därtill!
En stor klubb bör bättre kunna ta tillvara det av kommunen eftersatta båtsportslivet, bla i förhandlingar med kommunens repr. Ännu en fördel!
Verksamheten bedriven i sektioner ger det nödvändiga självstyret tillräckligt utrymme!
Kanske kan vi då få till stånd en ungdomssatsning med kontinuitet och djup, för att så från grunden bygga upp de kommande seglareframgångarna och ett rikt klubbliv!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar