onsdag 31 oktober 2012

Höstarbetena klara, nästan

Då sitter nya autopiloten där efter div justeringar och passningar. Seatalk bussen gör det enkelt att integrera med bef plotter o annan instrumentering. Det är bara att skala upp kabeln, välja varifrån matning till bussen ska ske och ansluta trådarna mot bef buss på lämplig plats. Inga adaptrar eller speciella anslutningsdon behövs.
Restarbete är en modifierad stoppklack som ska begränsa roderslag för att skona ställmotorn, men den är på G från Allmeko !
Det ska bli spännande att provköra när våren är här!

Samtidigt så har jag konstaterat ett glapp i nya linjärmotorns konsol för fastsättningen. Leverantörens svar är att så ska det vara. Jag ställer mig tveksam, då 1 - 2 mm glapp dels ger slag som bearbetar lederna och dels är ett stort dödband vid små kurskorrigeringar. vilket är den normala arbetssituationen för en autopilot.
Må leverantören få rätt genom framtida seglingar.

Den i våras installerade WiFi repeatern, som jag då lyckades få att fungera mot okrypterade nät, slutade snöpligt i hellåst läge, som inte gick att häva ens med en hårdvarureset. Leverantören har nu accepterat att jag återsänder och får en ny med senaste SW i ersättning.

Samtidigt har jag köpt en USB baserad WiFi-lösning från RadioLabs i USA. Enligt Unicorns erfarenheter är det en bra lösning, lätt att parametrera för varje ny station i ny hamn. Systemet bygger på en i antennen inbyggd förstärkare med konverter till USB, därför kan antennen anslutas med en USB-kabel till en repeater, som i sin tur är en nod/router/repeater till vilken flera användare samtidigt kan ansluta. Nu tror jag helt på denna lösning, som i vart fall är enklare i sin installation, även om den innebär en ominstallation och omarbete av vårens möda.
Prylarna har rapporterats vara på väg.
Bäva månde alla grannar med oskyddade nät, för här ska provköras!
Även krypterat nät ska testas av, men hur?

Häromdan fick jag den lätt provocerande frågan: Blir du aldrig klar med din båt nån gång?
Frågeställaren visste väl, att med gamla båtar blir man aldrig klar, kanske inte med nya heller!
Segling och sjöliv känns lite närmre när jag är i båten, om den än är på land.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar