onsdag 30 januari 2013

TG19 syndrom ?

Som du säkert vet får du inte i S Nordsjön korsa trafiklederna S om boj TG19, dvs du måste gå N om denna boj innan du skär trafiken. Man skulle kunna säga att det är ett "UTANFÖRSKAP" även om det heter att man går i vatten för inre fart och kustfart, däremot har jag ännu inte stött på någon parallell till "HELGAVSKILJNING" inom sjöfarten, men lär syfta till inre fart i hemmavatten, men väl "FOTBOJAN" som inte är så olik AIS-transpondern.

Är det någon som håller på att ta förarbevis för båt i regeringskretsar?

En ny vokabulär växer fram
UTANFÖRSKAPAD - man i liten båt i S Nordsjön, alt människa utan löneanställ-ning avhumaniserad till en (o)ekonomisk enhet
HELGAVSKILJD - man i liten båt korsande farled på väg till Helgoland, alt yngling utlokaliserad till korrigeringsanläggning i privat entreprenad
FOTBOJA - AIS som berättar identitet på den 300 000 tonnare som just nu försöker gå över dig i din lilla båt, alt färdskrivare på vilsekommen yngling.

Hänger du med ??

Så här yvig blev jag efter ett OK hos tanddoktorn idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar