söndag 17 juli 2011

Nyheter från Stordyviken på Arholma

Lokala ekot låter berätta att:

En båtolycka inträffade på öppet vatten, där en man gick överbord och två personer skadades. Sjöpolisen meddelar att alla berörda förts till sjukhus och utredning pågår om omständigheterna för olyckan. Alla befinner sig väl efter omständigheterna och motorbåten har bogserats till hamn.

På efter middagen i går föll liten pojke under lek på bryggan ned i vattnet mellan bryggan och på den förtöjda segelbåtar. Pojken hade flyväst och tillskyndande föräldrar kunde med båtshake få tag i den skärrade pojken. Utan flyväst hade utgången varit oviss, säger säkerhetsansvarig på plats.

Flera grundkänningar kan rapporteras från Stordyviken på Arholma framlidna kväll. Då, som vikens namn säger, vikens botten består av lera och sand, ledde det hela endast till en viss uppmärksamhet från omkringliggande.

Avslutningsvis rapporterar vår redaktör på plats, som imbedded, att citerat: de vetisjutton om vi själva kommer ut utan att rita figurer i dyngan, när ankaret ska opp !

Det var allt från Stordyviken för idag.
Vi hörs igen i morgon om ni vill.

Ja så kunde en rapportering ha låtit här ifrån den lilla vik där vi nu ligger, och allt hade varit riktigt, men lär knappast nå de stora nyhetsdrakarna och därmed inte er heller.

Vi mår bra och kommer att vänta ut dagens kuling - DMI prognos, för dom hade rätt igår.
Jan-Olof med en prom till Batteri Arholma och Eva med att lyssna vidare på sin bok som fängslar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar