måndag 30 september 2013

Lindö 2:1, på lös grund

Ingen förstår beteckningen mer än dom direkt berörda. Det handlar om en fastighet eller område som ska ombildas och exploateras här i Norrköping. På området råkar den båtklubb ligga som jag är medlem i.
 Planhandlingarna för detta arbete kan man hitta på Norrköpings Kommun hemsida med länken som följer
Lindö strand.
Här  beskriver ansvariga tjänstemän i kommunen för oss invånare och beslutande politiker hur dom förbättrar för båtklubbarna genom att minska båtklubbarnas ytor i både tomtmark med parkering såväl som byggnadsyta. Det är vad dom påstår i planprogrammets texter.
För mig, som känner varenda träd i området och varenda liten sten längs strandlinjen, ja troligen känner igen varje promenerande längs stranden inklusive alla nykommande storfamiljer med olika ursprung och härkomst som brukar grilla i området, för mig blir programhandlingarna lögn och förbannad dikt i stora delar!
Planförfattarna påstår som jag läser texten direkt eller indirekt underförstått att:
Trots att tillkommande 450 personer ska bo på en liten yta påverkas inte miljön negativt. Inte heller ger det trafik eller parkeringssvårigheter. Den unika skogbacken kallad Kullen kommer inte att menligt påverkas av 18 nya enfamiljshus. Marken behöver knappast saneras även om en Sweco utredning visar att samhällsnyttan med att bebygga här är negativ pga förorenad mark och med behov att höja marknivån pga havshöjningen. Nu är det så att det är gammal sjöbotten med lera och marknivån kan inte höjas pga för stort ökat marktryck ger markrörelser. Man föreslår en vall partialvis och i övrigt översvämmas allt, dock med utlovad fungerande dagvattensystem. Vidare säger man att småbåtshamnen inte berörs även om min klubbs hela område inomsluts av planområdet. Vilken prövning vill man undvika med det?

Mycket mer finns att kommentera, men läs själv!

Kan det inte vara dags att återinföra ett strikt tjänstemannaansvar i förvaltningen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar