måndag 18 juli 2011

Nyheter från Stordyviken Arholma

Vår lokala reporter rapporterar idag att

Natten varit skvalpig med mkt småkluckande, och då menas inte i glasen. Det gnyende ljudet i viken kunde tystas med omlagd ankarlina på onämnd båt.

Förmiddagen ägnades åt besök på Batteri Arholma Nord. Anläggningen som byggdes och stod klar 1968, moderniserades sista gången 1990. From 2008 sker allmänna visningar av det hela.

Även idag har folksamlingar och massaktioner förevarit i Stordyviken.
Reportern påstår sig själv ha blivit utsatt för sabotage, genom att någon placerat en stor sten i bruceankaret på dybotten, som därför efter ett dygn plötsligt började dragga och släpade med sig stenen på botten. Bevisat av den sten som satt i det upplyfta ankaret. Detta hände då reportern var på reportagebesök i Arholma Nord. Kvar i båten fanns endast skräckslagen hustru, som undrade vad allt folk gjorde på båten.
Det är inte bevisat att händelsen är kopplad till reporterns besök på den tidigare hemliga försvarsanläggningen.
Turligen återkom vår reporter till sin bas vid Stordyviken då det hela skedde, och kunde styra upp allt till en något förbättrad plats vid bryggan och att ankaret med jolle kunde ros ut på bättre läge för den kommande avsegling i morgon.

En i hög fart inkommande utländsk farkost manövrerades in på för litet vattendjup med fatal följd. Bogsering och omkullvältning via vinschning i förlängt fall löste det hela.
Åter flott fortsatte den utländske kaptenen att söka nattläge i Stordyviken, men tyvärr för nära redan tursamma och ankrade båtar, varpå ankarlina hasplades upp på känt olyckligt sätt på den utländske kaptenens roterande båtpropeller.
Cyklop-Kalle skickades ut i våtdräkt och så kom åter flytetyget i fri rörelse.
Säkerhetsansvarig på platsen såg nu till att den utländska båten följdes in till en anvisad plats av lokal lots.

Vår lokale reporter avslutas sin rapport med:
Idag har åter nya mönster skapats i Stordyvikens botten men det är ovisst om det kommer att få någon på verkan på de internationella relationerna i närområdet.
Stordyviken med Arholma Nord i nära läge kommer dock aldrig att få samma grundförutsättningar som tidigare, efter dessa dagens händelser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar