onsdag 31 oktober 2012

Höstarbetena klara, nästan

Då sitter nya autopiloten där efter div justeringar och passningar. Seatalk bussen gör det enkelt att integrera med bef plotter o annan instrumentering. Det är bara att skala upp kabeln, välja varifrån matning till bussen ska ske och ansluta trådarna mot bef buss på lämplig plats. Inga adaptrar eller speciella anslutningsdon behövs.
Restarbete är en modifierad stoppklack som ska begränsa roderslag för att skona ställmotorn, men den är på G från Allmeko !
Det ska bli spännande att provköra när våren är här!

Samtidigt så har jag konstaterat ett glapp i nya linjärmotorns konsol för fastsättningen. Leverantörens svar är att så ska det vara. Jag ställer mig tveksam, då 1 - 2 mm glapp dels ger slag som bearbetar lederna och dels är ett stort dödband vid små kurskorrigeringar. vilket är den normala arbetssituationen för en autopilot.
Må leverantören få rätt genom framtida seglingar.

Den i våras installerade WiFi repeatern, som jag då lyckades få att fungera mot okrypterade nät, slutade snöpligt i hellåst läge, som inte gick att häva ens med en hårdvarureset. Leverantören har nu accepterat att jag återsänder och får en ny med senaste SW i ersättning.

Samtidigt har jag köpt en USB baserad WiFi-lösning från RadioLabs i USA. Enligt Unicorns erfarenheter är det en bra lösning, lätt att parametrera för varje ny station i ny hamn. Systemet bygger på en i antennen inbyggd förstärkare med konverter till USB, därför kan antennen anslutas med en USB-kabel till en repeater, som i sin tur är en nod/router/repeater till vilken flera användare samtidigt kan ansluta. Nu tror jag helt på denna lösning, som i vart fall är enklare i sin installation, även om den innebär en ominstallation och omarbete av vårens möda.
Prylarna har rapporterats vara på väg.
Bäva månde alla grannar med oskyddade nät, för här ska provköras!
Även krypterat nät ska testas av, men hur?

Häromdan fick jag den lätt provocerande frågan: Blir du aldrig klar med din båt nån gång?
Frågeställaren visste väl, att med gamla båtar blir man aldrig klar, kanske inte med nya heller!
Segling och sjöliv känns lite närmre när jag är i båten, om den än är på land.

måndag 22 oktober 2012

Autopilot installation pågår

I alla fall förberedande arbeten.
Det var inte bara att byta till nya, då fästen och dimensioner är förändrade. Annat var väl inte att vänta då förra konstruktionen är mer än 30 år gammal, men det ger pyssel. Svarvning av tapp på kvadranten, tillverkning av ny träkonsol för fastsättning av linjärmotorn, samt integrering i bef Seatalk system. Det ger mera kabledragning i redan fulla kanaler.

Hur får man koppla ett Seatalk system?
En kedja av instrument i serie lär vara ok. I någon instruktion beskrivs att även en trädstruktur eller stjärna är ok. I det här fallet blir det en kombination och utan några speciella skarvdon, utan kabeln blir direkt sammankopplad i noderna.
Om nu ansvarig leverantör ger sitt OK?
Det hela innebär åter en djupdykning in i gamla synders kabelnystan, inte nämnvärt förbättrade av mina egna kompletteringar.
SKATBO!

måndag 15 oktober 2012

Nya autopiloten

Den ska komma lagom till min gräsänklingsvecka, bara banken får överfört mina pengar.
Märkligt,
det tar längre tid för banken att elektroniskt överföra mina pengar för betalning av autopiloten, än vad det tar för grossisten att skicka prylarna från England!

torsdag 11 oktober 2012

Uppslukat - tidlös

Gårdagen gick i en fart.
Min tanke var att göra en struktur för ett litet föredrag, som ska bli framöver, om vår resa . Från struktur bar det in i att geotagga de använda bilderna och dom blev flera, för det fick även omfatta dom bilder som jag tycker kan vara kul även för egen del.
Kanske har de flesta idag en liten GPS i sin kamera och då slippar man helt det här momentet med geotaggning, samtidigt kunde jag gruppera bilderna i lite större grupper och därmed få en lite bättre överskådlighet. Kanske vet också många vilket som är det för dagen bästa programmet att använda för ändamålet. Jag fick geotagga, leta på nätet efter program, provköra och rata, för att prova igen.
Med en viss frustration fick jag också konstatera att i ett fall gick det inte att hitta funktionen för att ta bort uppladdade bilder i en viss Google miljö. Det programmet övergav jag direkt!

Efter tolv timmar i går, med avbrott i femton minuter för lunch, så var det klart i gårkväll.
Vilken dag är det? Bäst kolla tidningen, vad står det på den! Torsdag! Visst ja, jag skulle ha städat idag för att ha det undangjort till i morgon, då annat väntar på inretjänstlistan. Nån motionstur blev det inte heller!
Mao helt slukad och inne i resans värld genom fotona!
Det blev en väldigt trevlig dag med återupplevande av både vått o torrt, stort o smått!

tisdag 9 oktober 2012

Ute på djupt vatten - ute och seglar?!

Ute på djupt vatten, ja kanske tom ute och seglar?

Idag lyssnade jag på Bodil Jönsson, BJ, som höll föredrag på TV Kunskapskanalen. Jag gillar hennes tänkande, inte för att jag alltid tycker lika, kan inse eller förstå, men för att hon tänker nytt och ibland fritt. Samtidigt så ser jag även henne vara fast i sin levnads mobil. Kunde det vara annorlunda?

Den förskjutna horisonten
Bj beskriver här ett förändrat åldrande mot för tex våra föräldrar.
Jag ser även en erfarenhetsrelaterad förskjutning. Det är verkligen så att vi får en flyttad horisont i takt med våra egna liv. Viktigare, finns det någon metod där vi kan flytta vår egen horisont bortom den egna erfarenhetens gräns?
Vi säger så ofta - jag förstår dig precis- när vi i själva verket inte förstår alls, inte förrän vi gjort samma  erfarenhet.

Att leva med alla våra åldrar samtidigt
BJ säger att i henne lever 10 åringen, 20 åringen osv kvar och är en del i dagens BJ.
Själv har jag haft känslan av att med stigande ålder lever jag mera, inte i tidslinjen utan tvärs med tidslinjen, där då "nu" blir bara en av alla samtidiga upplevda och samtidiga pågående händelser i mig. Kanske samma känsla?

Identitet genom yrke - Utanförskap och värde
Min längsta arbetstid har jag lagt i min egen firma som fristående resurs. Därmed har jag haft flera tillfällen då jag går in i ett uppdrag och avslutar detsamma. Kommer in med ledningens fulla stöd och beslutskraft i lånad formell auktoritet och stabil budget med rätt att manna upp eller av. För att sen komma in i fasen där jag avvecklar och avvecklas i och med att projektet avslutas. En identitet, status och pondus byggs upp, brukas som verktyg, för att sen avklinga till ett intet, i vart fall i just den organisationen. Jag har mao fått uppleva ett antal "pensioneringar". Lika så att en viss profil tillskrives mig och näst intill är omöjlig att ändra hos just den kunden, men kan likafullt vara totalt annorlunda hos en annan kund.

Utanförskap och "alla ska vara med"
Dagens politiker trumpetar bombastiskt att "alla ska var med", om man inte är med så hamnar man i ett "utanförskap", då handlar det helt och hållet om ett lönearbete med en löneanställning. Om man hamnar i utanförskapet då innebär det också allehanda svårigheter.
Med detta klär man av individen allt annat värde än just värdet som en arbetsenhet för samhälle och näringsliv.
Vart tog alla andra värden vägen, eller finns det inga andra goda värden?
Vilket sammhälle bygger detta synsätt?
Är det ens mänskligt?

Ja,så går mina tankar, då ännu frågan om "hur fortsatta seglarlivet ser ut" svävar öppen i vårt hem, så här en och halv månad efter hemkomsten.

onsdag 3 oktober 2012

Ny autopilot

En komplett ny autopilot bestående av delarna SPX-10 kursdator, St6002manöverpanel, ställdon typ 1 och en fluxgatekompass ska komma inom nån vecka och så börjar installationsmödorna igen. Här syns prylarna, fast det var inte här jag la beställningen.
Det jag inte har bestämt än är om jag ska behålla ställmotorn installerad tills den ger upp och låta den nya vila tills dess eller byta allt mot nytt. Troligen blir det det senare för då vet jag förhoppningsvis var jag är...?!
Allt ska kunna kopplas ihop med Seatalk-bussen emellan enheterna och även mot befintlig instrumentering och befintlig plotter C70. Alltså inget krångel med NMEA-bussen.
Med denna autopilot ska jag kunna köra mot kompasskurs, plotterwaypoint eller vindriktning. Faktiskt osäker om det är sann vind eller relativ vind!
Tyvärr kommer jag inte att kunna göra driftsättning och trimning förrän i tidigast april 2013, känns som en liten evighet dit!!

måndag 1 oktober 2012

Reviderad 2012 berättelse

Vid en extra kontrolläsning så såg jag att formateringen redan i grunddokumentet inte var så där hundra och därför har jag nu lagt ännu några timmar på att lära mig Word bättre. Det gick inte förrän jag la in alla formateringskommandona i dokumentet, då fick jag ordning på det hela, tror jag!
 Läs och förundras!