måndag 19 november 2012

Fångad av en stormvind

Tidigt tidigt i mitt liv kände jag två ting och det var intresse för ström och sjö. Ingen annan i min närmsta omgivning och familj hade samma intressen, inte ett uns.
Som tonåring försökte jag förena de båda intressena genom att utbilda mig till fartygslelektriker hos Kockum. Efter en veckas tester blev jag intagen som maskinarbetare -  inte alls lika intressant.
Nytt försök genom att börja som obetald elektriker-praktikant hos elfirman i hemmabyn. Efter 5 mån utan ett öre i ersättning lyckades jag, efter hot om avhopp och med min fars insats i förhandlingen, få ett elektrikerlärningsavtal. Nu var jag på väg i denna del, ett första steg i förädlingen av gossen från pustan i Skåne.
Båt- och sjöintresset förde en undernärd tillvaro i små doser av hyrd båt med utbordare och torskfisketurer, med utgång från Hörte-hamn. Därutöver en och annan hemmabyggd havererad farkost i lågängarnas översvämningar under vårflödena. Medlen var synnerligen små och begränsade till överkomna självsvåldigt ianspråktagna träbitar allehanda dimensioner.

För att inte gubbtjata mer, utan göra en lång historia kort!

Målmedveten intill vad somliga kallat tjurskallig envishet, så har jag fått jobba med el, sitta med och lyssna på spetsarna i tankar och systemutformning av våra största produktionsanläggningar för kraft och värme, och ibland kunnat ge nåt litet bidrag i funktionstänkande och riskanalys.

Med samma målfokus som jag själv kallar uthållighet, så har jag hittills fått gasta med dåvarande Searcher över Atlanten med Alve som kapten, och över egen köl tagit mig till Glasgow, till Kuressaari och i år till Grou.

Framåt då, vad väntar där?

Pensionärens fria val och möjligheter där all världens alternativ står för dörren, eller den snäva värld som jag själv begränsar det till?!

Yrkeslivet är med behagfull mättnad förbi.

Seglingen lockar än, och då jag för en av mina döttrar berättar om de alternativ jag ser, nämligen

- segla med barn och barnbarn i hemmaskärgården
- ta sommarhamn i Skåne för utfärder därifrån till grannländerna
- segla länge mot värmen singelhanded med flygvägen anslutande fru

så kommer hennes oreflekterade spontana svar, som faller

- jaha, ska du byta ut barn och barnbarnen då?!

Det kan ha sin riktigthet och alternativen blir då två istället för tre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar